Blog

Otpadni tank – što kada se napuni waste ink collector unit za Ricoh 3110dn?

što kada se napuni waste ink collector unit za Ricoh 3110dn?

Prije ili kasnije desiti će Vam se situacija da printer stane u trenutku kada ga najviše trebate. Problem – pun waste ink tank!

Waste ink collector unit kod Ricoh printera puni se pomalo sa svakim čišćenjem glave, svakim head flush-om, svakim paljenjem printera. Sve to pomalo rezultira punim otpadnim tankom.

U trenutku kada printer (software-ski) izračuna da je otpadni tank pun – stane! Više ne radi. Javiti će grešku i sa njime više, barem ne dok ne zamjenite otpadni tank, ne možete raditi ništa.

Naravno, to će se desiti kada imate najviše posla.

Najčešće printer monitor software javlja dosta dugo da je tank pri kraju, ali korisnici najčešće to ignoriraju. Isto tako posotji i indikator na displayu printera koji pokazuje nivo tanka. I to najčešće ignoriramo.

Postoji li neko priručno riješenje za otpadni tank?

Naravno. Otpadni tank, točnije counter printera može se resetirati.

 

Reset otpadnog tanka ne uspijeva svaki put ali još uvijek u večini slučajeva riješi problem. Na ovaj način, counter će se vratiti na 0 i Vi ćete moći dalje nesmetano raditi.

Ili raditi barem dok ne kupite novi otpadni tank, što svakako preporučamo.

Kroz menu na samom printeru moguće je napraviti reset.

Radi laše navigacije kroz uređaj pogledajte video sa prikazom reseta.

 

Natrag na listu